Voorganger van Onkelinx stemde in met territorialiteitsbeginsel

(tijd) - Op 11 juni 1991 raakten de toenmalige minister-presidenten van de Vlaamse en Franse gemeenschap, Gaston Geens (CVP) en Valmy Féaux (PS), het eens over een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen beide gemeenschappen. De tekst hield een erkenning in van het territorialiteitsbeginsel en werd dan ook op 26 juni 1991 door de Vlaamse regering unaniem goedgekeurd. Maar Féaux slaagde er niet in zijn executieve over de brug te krijgen.Wij konden de teksten er op naslaan waarover Geens en Féaux destijds overeenstemming bereikten, na maanden van onderhandelingen tussen beide kabinetten. Die teksten bevatten voldoende elementen om de Vlaamse regering de verzekering te geven dat het territorialiteitsbeginsel langs Franstalige zijde werd aanvaard.