VOORGELEZEN

(tijd) - Kwakzalvers zijn, ongeacht hun amusementswaarde, zelden echte entertainers. Het wereldje van de alterneuten bestaat hoofdzakelijk uit oplichters en in enkele gevallen zware criminelen. Dat is de strekking van deze ruim twintig korte essays. De auteurs zijn artsen, professoren of anderszins medisch gedreven personen. De beschreven toestanden hebben betrekking op Nederland, maar zijn voor een groot deel op België toepasbaar.