Voorlopende indicator OESO kondigt economisch herstel aan

(tijd) - De voorlopende indicator van de OESO voor België is in oktober voor het eerst in tien maanden gestegen. De verbetering van de indicator wettigt de hoop op een economische heropleving in de tweede helft van volgend jaar. Maar de verbetering van de economische activiteit zal wellicht te laat komen om in 1996 een economische groei van 2 procent te halen.De voorlopende indicator voor België steeg in oktober met 0,3 punt tot 97,6 punten. Deze indicator, die wordt gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), loopt gemiddeld negen maanden voor op de conjunctuur. Hij suggereert dus dat de economische activiteit vanaf juli 1996 zal toenemen.