Voorlopig nog geen uitkering

Argenteau wacht op komende rechtbankbeslissingDe reeds jaren gesloten Luikse steenkoolmijn Argenteau , sedert begin 1982 in vrijwillige vereffening maar thans met maatschappelijke zetel in het Henegouwse Lodelinsart, zal voorlopig aan de houders van de twaalfduizend kapitaalaandelen en de achtduizend oprichtersaandelen niet de vereffeningsuitkering uitbetalen, die reeds in 1987 werd aangekondigd. Dit werd bevestigd door het kollege van de twee vereffenaars.