Voorlopige grondwet Irak laat op zich wachten

(afp/reuters) - De Raad van de Iraakse Overgangsregering ondertekent ten vroegste pas woensdag een akkoord over een voorlopige grondwet. Die had zaterdag reeds klaar moeten zijn. Op een aantal essentiële punten bestaat er nog onenigheid. In Abu Dhabi kwamen de donorlanden voor Irak overeen ongeveer een miljard dollar vrij te maken voor wederopbouwprojecten.