Advertentie
Advertentie

Voorontwerp ruimtelijke ordening: een log beest

Met het ontwerp van decreet ruimtelijke ordening wordt Vlaanderen meer en meer gestuurd in de richting van een planmatige, strikt hiërarchische aanpak van het ruimtelijkeordeningsbeleid. De Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg betreurt dat er geen oplossing wordt aangereikt voor de problematiek van zonevreemde bedrijven en dat de procedures inzake ruimtelijke ordening niet verlicht worden. De overheid maakt reglementeringen en aanpassingen in de wetgeving zonder de omvang van de bedrijfseconomische problematiek te kennen.De Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg pleit ervoor dat voor zonevreemde bedrijven een afwijkingsmogelijkheid wordt ingebouwd in het nieuwe decreet ruimtelijke ordening. Het moet mogelijk zijn voor zonevreemde bedrijven om bedrijfseconomische redenen een vergunning te krijgen om uit te breiden. Zeker als het bedrijf de mogelijkheid niet heeft om te herlokaliseren.