Advertentie
Advertentie

Voorsmaakjes

Pas één week ver in het nieuwe jaar en we kunnen reeds schrijven dat we een voorsmaakje hebben gekregen van wat de rest van 1999 ons op beleggingsvak zal brengen. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat de beurs in de resterende 51 weken eveneens een stijging met 1 à 2 procent per week zal laten zien. Wat dan wel? Vooreerst natuurlijk de volatiliteit. Op vier beursdagen mochten we al een dagstijging van bijna 4 procent en een val van 2 procent verwerken. Dergelijke wilde sprongen van 100 punten of meer dragen uiteraard niet bij tot de gemoedrust van de beleggers, al kunnen we ons voorstellen dat deze omgeving dan weer veel opportuniteiten creëert voor de adepten van opties.