Voorstel bij Generale Bank Nederland voor 40-urenweek

(tijd) - De directie van de Generale Bank Nederland heeft bij de ondernemingsraad een voorstel ingediend om 450 van de 2.500 werknemers op een gemiddelde werkweek van 40 uur te zetten. Het gaat om een groot deel van de commerciële personeelsleden en een aantal automatiseringsmedewerkers. Het voorstel stuit op verzet van de vakbondsorganisatie De Unie.Op 1 april werd bij de dochter van Generale Bank de nieuwe banken-CAO van kracht, ruim voor de uiterste startdatum van 1 oktober. De CAO voorziet in een verkorting van de werkweek van 38 naar 36 uur. De directie van Generale Bank Nederland (GBN) heeft nu echter aan de ondernemingsraad gevraagd om voor 450 personeelsleden de werkweek op te trekken naar 40 uur. Zij beroept zich daarbij op een uitzonderingsbepaling, waarin de CAO voorziet.