Voorstel bij Grace Silica verworpen

PUURS (belga) - Een ruime meerderheid van het personeel van Grace Silica in Puurs verwierp het voorstel voor ontslagvergoeding van de direktie. De langzaam-aan-aktie wordt daarom voortgezet, zeker tot vrijdag om 11 uur. Zesenzestig van de 76 personeelsleden die moeten opstappen, brachten hun stem uit en 78 procent daarvan stemde tegen. Grace Silica had het personeel voorgesteld om naast de wettelijke afdankingsregeling een bestaanszekerheidsvergoeding van 10.000 fr. per maand te betalen bovenop de werkloosheidsvergoeding, plus een eenmalige premie van 75.000 fr. In personeelskringen werd echter vernomen dat de werknemers een premie van ten minste 200.000 frank eisen. Vanmorgen om 10.30 uur gaan direktie en bonden rond de tafel zitten. De personeelsdelegatie zal de bedrijfsleiding voorleggen. Daarna zal op een nieuwe personeelsvergadering worden beslist over het eventueel verharden van de akties of over het voortzetten van het overleg.