Advertentie
Advertentie

Voorstel-Denys over paardenwedrennen opnieuw naar commissie

(tijd) - Het Vlaams Parlement stuurde gisteren het voorstel van decreet van André Denys (VLD) over steunmaatregelen voor de paardenwedrennen in Vlaanderen weer naar de commissie voor Algemeen Beleid en Financiën. CD&V en het Vlaams Blok steunen het voorstel en dringen aan op meer rechtszekerheid.