Voorstel om dienstencheck te promoten

(tijd) - De sociale ekonomen Benoît Drèze en Jean-Fran¸ois Lebrun stellen voor om loonsverhogingen toch toe te staan de komende jaren, op voorwaarde dat ze gebeuren onder de vorm van dienstenchecks. Die checks zouden gebruikt worden voor diensten aan gezinnen (kinderopvang, onderhoud, ...). Drèze en Lebrun rekenen met checks van 400 frank. Door de fiskale aftrekbaarheid zouden die slechts een 200 frank kosten. De "dienstverlener' krijgt 250 frank, de rest gaat naar de sociale zekerheid. De dienstencheck koppelt bestaande behoeften in gezinnen aan het oplossen van de werkloosheid.