Voorstellen-Charlier over de sluiting van de kazernes worden bijgestuurd

(tijd/belga) - Minister van landsverdediging Leo Delcroix zal korrekties aanbrengen op de voorstellen van de generale staf over de inplanting van kazernes. Hij heeft dat in de Senaat gezegd. Hij sluit ook niet uit dat bij het begeleiden van de legerhervorming een beroep wordt gedaan op externe organizatiedeskundigen.