Advertentie
Advertentie

Voortrekkersrol Evelyne HENS

De federale regering en de vakbonden sloten dit weekend een sociaal ontwerpakkoord voor de ziekenhuizen, de rusthuizen en de thuisverplegingsdiensten. Twee weken geleden floot de achterban de onderhandelaars nog terug. Inmiddels werd 100 miljoen meer op tafel gelegd, en werden andere accenten gelegd. Toch blijft het afwachten of de militanten het voorakkoord vandaag groen licht geven, en zo een einde maken aan de stakingen die de sector al elf dagen teisteren.