Advertentie
Advertentie

Vooruitzicht verdubbelt omzet

(tijd) - De Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht boekte over 1989 een omzet van 1,4 miljard B.fr., een forse toename tegenover de 753,8 miljoen van 1988. De te bestemmen winst van het boekjaar steeg van 8,8 miljoen naar 14,6 miljoen B.fr., nadat voor 13,1 miljoen afschrijvingen werden geboekt. Rekening houdend met de overgedragen winst van vorig boekjaar komt het te bestemmen winstsaldo op 23,5 miljoen. Daarvan zal 9,2 miljoen worden aangewend voor de vergoeding van het kapitaal. Een en ander betekent een nettodividend van 600 B.fr.