Vooruitzichten Koninklijke Olie/Shell niet denderend

Na de presentatie van concurrent BP m.b.t. de strategie voor de komende jaren in februari ging Koninklijke Olie/Shellgroep over tot een update van de toekomstige ontwikkelingen bij de belangrijkste divisies. De nadruk lag op de winstgevendheid van de activiteiten. De presentatie kwam net op tijd gezien de ongerustheid na de bedroevende tijdingen bij de bekendmaking van de resultaten begin februari. Hoewel de resultaten in de lijn der verwachtingen lagen, kwamen in de marge vooral de sombere vooruitzichten voor de toenames van de reserves en de productiegroei tot uiting. In 2002 stond er tegenover de productie van elk vat olie een vondst van een half vat nieuwe olie. RD/Shell gaf aan dat nieuwe ontdekkingen die in ontwikkeling zijn in theorie de reserves in de periode 2003-2004 de hoogte in moeten duwen. De meeste analisten hadden dit echter al verwacht voor het voorbije boekjaar. Ook de vooruitzichten voor de productiegroei vielen tegen. Analisten hadden gehoopt dat de groep de conservatieve 3-procentgroei op lange termijn zou kunnen kloppen. De groep veranderde de doelstelling echter tot een minder bindende 3-procentgroei van de productiemogelijkheden. De recente update aangaande de exploratie & productie-eenheid (E&P) en de gas & energie-eenheid (G&E) was in de eerste plaats dan ook bedoeld om de ongeruste investeerders tevreden te houden. Bij de voorstelling van de E&P-activiteiten lag de focus vooral op de toekomstige winstgevendheid. Op korte termijn moet dit gerealiseerd worden door de eerder reeds aangekondigde synergieën als gevolg van de overname van Enterprise Oil. Daarnaast wordt een herorganisatie van de globale E&P-divisie doorgevoerd met een afvloeiing van 15 procent van het personeel, zon 4.000 mensen, als gevolg. Het drukken van de kosten zal ook in de periode 2004-2007 een belangrijk punt blijven. Het beperken van investeringen is een bijkomende doelstelling om de returns in deze divisie naar boven te halen. In de G&E-eenheid wees de groep op de sterke positie van de LNG-activiteiten en het feit dat de groei hier boven de doelstelling van 6 procent zal uitkomen. Daartegenover stond dan weer dat de vooropgestelde productiegroei van 3 procent voor heel de groep nu slaat op de periode 2000-2007 in plaats van het vroegere 2002-2007. Op deze manier kan de overname van Enterprise Oil nog in de groeicijfers meegerekend worden.De presentatie enthousiasmeerde de analisten niet. De rationalisering van de portefeuille zou slechts leiden tot een opbrengst van 500 miljoen dollar. Sommigen hadden gehoopt op verkopen van minder winstgevende activiteiten voor een totaal van 5 miljard dollar. Tevens gaf de groep bij de voorstelling van de resultaten in februari aan dat ze de terugkoop van eigen aandelen stopzet. Ook de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het etnisch geweld in Nigeria waar meer dan de helft van de toekomstige groei moet vandaan komen, noopt niet tot euforie. Zijn er toch nog redenen om de oliereus in portefeuille te nemen? De gezonde balans is een belangrijke positieve factor. Daarenboven heeft de groep het dividend voor 2002 verhoogd tot 1,72 euro wat een netto dividendrendement van 4,2 procent oplevert. Maar daar blijft het tot nader order bij. KDL