Vooruitzichten vallen tegen voor VNU

VNU boekte in het eerste halfjaar van 2003 een winstgroei van 11 procent. De nettowinst steeg van 93 miljoen euro naar 103 miljoen euro. De omzet van de groep, die 60 procent van haar inkomsten haalt in de VS, liep met 10 procent terug tot 1,94 miljard euro. Op organische basis ging de omzet er met 3 procent op vooruit. De winst per aandeel daalde met 2 procent tot 0,80 euro. Analisten rekenden op een winst per aandeel tussen 0,76 en 0,80 euro. Ondanks de beter dan verwachte resultaten, reageerden beleggers ontgoocheld. Het aandeel verloor in een week bijna 10 procent. De ontgoocheling is een gevolg van de tegenvallende vooruitzichten die de groep voor de rest van 2003 bekendmaakte. De Nederlandse informatiegroep verwacht dat de winst voor goodwill en uitzonderlijk resultaat tussen 6 en 9 procent zal toenemen in 2003. Analisten hadden gerekend op een stijging van meer dan 10 procent. De winststijging van VNU tijdens de eerste zes maanden van 2003 is vooral een gevolg van een beperkter aantal afschrijvingen en een reeks fiscale effecten. De daling van de omzet is haast volledig toe te schrijven aan het feit dat VNU meer dan de helft van de omzet in dollar boekt. De Amerikaanse dollar stond in de eerste jaarhelft gemiddeld 19 procent lager tegenover de euro dan in de eerste zes maanden van 2002. Het exploitatieresultaat liep over het eerste halfjaar met 3 procent terug tot 239 miljoen euro. Bij gelijke wisselkoersen zou dat resultaat 9 procent hoger hebben gelegen. De algemeen directeur, Rob van den Bergh, is tevreden over de prestaties van het marktonderzoeksbureau AC Nielsen, dat VNU in 2001 voor 2,3 miljard dollar overnam. Vooral de divisies marketinginformatie en het meten van kijkcijfers kenden een mooie groei. De uitgeefactiviteiten daarentegen staan nog steeds onder druk wegens de tegenvallende reclame-inkomsten. Wel meent VNU dat in de VS het ergste achter de rug is, hoewel de onderneming nog geen stijging ziet van de reclame-inkomsten. In Europa wordt de groep nog steeds geconfronteerd met een dalende reclamemarkt. Analisten zijn gematigd positief over VNU. Aan een koers-winstverhouding van 14 en een ondernemingswaarde over bedrijfskasstroom van 11,2 noteert VNU duurder dan de sectorgenoten. Reed Elsevier is met een ondernemingswaarde over bedrijfskasstroom van 5,8 veel goedkoper dan VNU. In tegenstelling tot VNU blijft Reed Elsevier geloven in ambitieuze doelstellingen voor 2003. De groep verwacht een winstgroei van 10 procent. Reed Elsevier deelde ook mee dat de doelstellingen voor 2004 identiek zullen zijn aan die van 2003. Analisten reageren positief over de bevestiging van de doelstellingen voor 2004. Eerdere doelstellingen haalde Reed Elsevier door kostenbesparingen, maar die van 2004 zullen vooral langs inkomstenzijde moeten worden gerealiseerd. Vorig jaar ontsloeg algemeen directeur Crispin Davis 1.500 werknemers. Tussen 2000 en 2002 kon de groep tot 500 miljoen dollar kosten besparen. In het eerste halfjaar van 2003 bleef de nettowinst van Reed Elsevier onveranderd. De omzet van de onderneming viel 5 procent terug. Om de doelstelling van 2003 te halen rekent Reed Elsevier dus op een uitstekend tweede halfjaar. PVM