Vooruitzichten voor Duitse arbeidsmarkt blijven somber

(tijd) - De vooruitzichten voor de tewerkstelling in Duitsland zijn somber. Met 4,159 miljoen werklozen in januari hebben onze oosterburen een na-oorlogs record bereikt. Bernhard Jagoda, de voorzitter van het Duitse arbeidsburau, verwacht voor februari geen verbetering. Alle aandacht gaat nu uit naar het 'Bündnis für Arbeit' dat de regering en de sociale partners vorige maand afsloten.In haar economisch jaarrapport voorspelde de Duitse regering voor 1996 eind vorige maand een toename van het aantal werklozen van circa 300.000 tot een gemiddelde van 3,9 miljoen. Ook Jagoda verwacht dat het gemiddeld aantal werklozen dit jaar ondanks de forse toename in januari onder de 4 miljoen zal blijven. De verwachtingen van de belangrijkste economische sectoren op het vlak van de tewerkstelling bieden intussen weinig reden tot optimisme.