Voorwaardelijke invrijheidstelling kan wel zin hebben

Bepaalde factoren, waarop specifiek kan worden ingespeeld, kunnen wel degelijk een rol spelen in de kans op recidive bij veroordeelden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling wel degelijk werkt, stelt FREDDY PIETERS. Hij reageert op een pleidooi voor de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling in deze krant.