Voorwaarden van Centurion-warrant

(tijd) - De zogenoemde Centurion-warrant is in wezen een optie op het welslagen van de herstruktureringsoperatie ('operatie Centurion') bij Philips, zo schrijft Pierson in haar toelichting over de warrant van Philips die Pierson uitgeeft. Volgens Philips-voorzitter Timmer zal de operatie Centurion in de loop van 1994 zijn afgesloten. Hieraan refererend heeft Pierson de looptijd van de warrant op twee jaar gesteld. De Centurion Warrant is een Amerikaanse warrant. Dat wil zeggen dat de houder van de warrant gerechtigd is deze tussentijds uit te oefenen. De eerste dag van uitgifte is op 2 december aan-staande. De expiratie vindt twee jaar later plaats. Aan de transaktie is een minimum volume van 10.000 eenheden verbonden. De uitoefeningswaarde van de warrant is het verschil tussen de koers van een gewoon aandeel Philips en 0,4404 gewoon aandeel Polygram, voor zover dit positief is. Volgens Pierson bevindt de prijs van de Centurion warrant zich nu op een dieptepunt als gevolg van de lage koers van Philips. De expiratiewaarde van de Philips-warrant bestaat uit het verschil tussen de gemiddelde koersen van een gewoon aandeel Philips en 0,4404 gewoon aandeel Polygram, voor zover dit verschil positief is.