Voorzichtige lancering OLO 2002 verrast handelaren

(tijd) - De eerste tender van de lineaire obligatie (OLO) 2002 bracht slechts een goede 18,8 miljard frank op. Er was nochtans 40,4 miljard frank aangeboden. Onmiddellijk gingen de prijzen van de nieuwe "benchmark'-obligatie op de secundaire markt fors boven de gemiddelde uitgifteprijs van 98,92.