Voorzichtige rekords

De Amerikaanse beurs was de voorbije week in goeden doen, doch niet zo uitbundig als de meeste Europese beurzen. De Dow steeg wel met een reeks opeenvolgende nieuwe rekords uit tot boven de 3.730-puntenkaap. Bemoedigende ekonomische cijfers die de beurs ruggesteunden, wierpen echter ook hun schaduw op de obligatiemarkt. De rente bleef opwaarts gericht en hield de aandelenbeleggers in de ban.