Voorzichtigheid geboden over Amerikaans herstel

NEW YORK (reuter) - Volgens Henry Kaufman, voormalig topekonoom bij Salomon Brothers, bestaat er geen enkele garantie dat het huidige voorzichtige ekonomische herstel in de VS zich de komende maanden zal doorzetten. Hij sloot een gelijkaardige evolutie als vorig jaar niet uit toen de ekonomie in de herfst opnieuw in een recessie weggleed na in de lente en de zomer tekenen van herstel te hebben vertoond. Kaufman achtte een nieuwe renteverlaging niet ondenkbaar. De centrale bank moet volgens Kaufman trouwens meer doen om het aan de gang zijnde herstel een duw in de rug te geven. Kaufman verwachtte bovendien niet veel heil van een belastingverlaging voor de middeninkomens.