Advertentie
Advertentie

Voorzieningen drukken winst VNU

AMSTERDAM (hpa) - De winst van de Haarlemse uitgever VNU is het afgelopen jaar met 7% teruggelopen van 158 miljoen naar 146 miljoen gulden. Voorzieningen voor de terugtocht uit de grafische industrie en verlies in België zijn belangrijke oorzaken. Het dividend blijft gelijk.