Advertentie
Advertentie

Voorzieningen voor risicos en kosten zijn een boekhoudtechniek om gep

lande uitgaven vervroegd in kosten te boeken.Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moeten deze kosten aan enkele strikte voorwaarden voldoen.De toekomstige kosten moeten aftrekbaar zijn als beroepskosten, en ze zouden normalerwijze op de uitslagen drukken.De voorziening moet geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk op één of meer afzonderlijke rekeningen.De voorziening moet uiteengezet worden in een speciaal formulier dat de fiscus ter beschikking stelt.Enkel scherp omschreven kosten kunnen als voorziening aanvaard worden.