Voorzieningenvakantiegeld

De Administratie der Directe Belastingen bevestigt de door het VBO voorgestelde percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31.12.2000 worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard. Zo meldt Infor, de nieuwsbrief van het VBO. Het gaat om volgende percentages: - 18,8 procent van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2000 zijn toegekend aan bedienden die onder de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers vallen; - 10,27 procent van 108/100 van de lonen die in 2000 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die onder dezelfde wetgeving vallen. Deze gewijzigde percentages zijn het gevolg van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord. Dit voorziet vanaf 2001 in de betaling van een dubbel vakantiegeld voor de volledige vier weken vakantie.Conferentie KMO en personeelUnizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, organiseert op 22 februari de Vlaamse Conferentie over het personeelsbeleid in de KMOs. Op de agenda staan de uitslag van een onderzoek over het personeelsbeleid in 500 Vlaamse KMOs, een debat tussen ondernemers, personeelsexperten en een vertegenwoordiger van de vakbonden.Op het programma staat ook de presentatie van een Unizo-actieplan en met een reactie daarop van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt. Informatie: Unizo, Kathleen Walckiers, tel.: 02/238.07.63, fax: 02/230 93 54,e-mail: kathleen.walckiers@kmonet.org,site: www.kmonet.be. Verpakkingsverantwoordelijken moeten preventieplan opmakenVerpakkingsverantwoordelijken moeten voor 5 maart een algemeen preventieplan 2001-2003 indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie. De verplichting geldt voor bedrijven die hun producten in 1999 in België met minstens 10 ton verpakkingen hebben verpakt of doen verpakken met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan.Een standaardformulier dat helpt bij het opstellen van het preventieplan, is verkrijgbaar bij Ecobru, een dienst van de GOMB (sstaszak@gomb.irisnet.be of op telefoonnummer 02.422.51.26). Bedrijven kunnen ook een beroep doen op studiebureaus. De coördinaten daarvan zijn na te lezen op :http://www.gomb.be/env_directory/ (rubriek advies in milieubeheer) http://www.gomb.be/consult_directory (rubriek milieubeleid)Nieuwe vakbeurs voor aanvoerketenVan 14 tot en met 17 februari vindt op de Heizel een nieuwe vakbeurscombinatie plaats, die alles wil samenbrengen dat te maken heeft met de industrie rond de aanvoerketen in bedrijven. Dit behelst goederenbehandeling (van intern transport tot opslag) in het onderdeel PRO-Handling, verpakking (van machines tot materialen) in PRO-Pack, automatische identificatie en logistieke software in PRO-Tech en ten slotte alle dienstverlening in PRO-Services.Dagelijks staan er ook allerlei seminaries op het programma.De vakbeurscombinatie vult met zowat 200 exposanten twee paleizen op de Heizel. Prologistics moet een trouw beeld geven van de huidige logistiek en hoopt op 15.000 professionele bezoekers. Die moeten dan voornamelijk bestaan uit directeurs en kaderleden van bedrijven, zowel als productietechnici, IT-managers, logistieke verantwoordelijken, inkopers, verantwoordelijken planning en controle.Achter de organisatie, die in handen is van Beurzen en Tentoonstellingen van Brussel en van de vzw Prologistics, staan tal van beroepsorganisatie, zoals het Belgische Verpakkingsinstituut (BVI), Sigma (leveranciers van rollend logistiek materiaal), Agoria (met zijn afdeling automatische identificatie en logistieke software). Inlichtingen: www.prologistics.bitf.be, tel.: 02/474.84.89 of 02/474.85.74, fax: 02/474.83.91