Advertentie
Advertentie

Voorzorgskas verkoopt belang in Cofinimmo

(tijd) - De Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG) heeft haar belang van 5,83 procent in de vastgoedbevak Cofinimmo van de hand gedaan. De verkoop vond in de voorbije acht weken plaats. De operatie past in de diversificatiestrategie die de beheerder van de portefeuille, Lend Lease Houlihan Rovers (LLHR), wenste door te voeren. VKG huurde LLHR in om zijn vastgoedportefeuille te beheren nadat de reglementering van de Europese Unie had verboden te veel vastgoedeieren in eenzelfde korf te leggen. In de praktijk betekent dit dat een investering in een bevak de drempel van 5 procent van de portefeuille niet mag overschrijden. Het fonds, goed voor een bedrag van 500 miljoen euro, had 8 procent van zijn middelen in Cofinimmo geïnvesteerd.Gedelegeerd bestuurder Serge Fautré van de bevak stelt dat de verkoop van de aandelen bewijst dat de liquiditeit van het aandeel Cofinimmo geen ijdel woord is. Meer dan 500.000 aandelen vonden immers een koper zonder forse koersbewegingen. Naar verluidt zouden zowat 15 binnen- en buitenlandse kopers de aandelen hebben opgenomen. Volgens Fautré heeft de operatie een grotere diversificatie onder de aandeelhouders tot gevolg, wat het aantal vrij verhandelbare aandelen enkel ten goede kan komen.Op een buitengewone algemene vergadering keurden de aandelhouders van de bevak de fusie van de vennootschappen Leopold III-laan en Immo Agriland goed. Daardoor komen Leopold Square, een ontwikkeling van Robelco, en een kleiner kantoorgebouw in Les Collines, een ontwikkeling van Codic in Waver, in het patrimonium terecht.Tevens werd het principe aanvaard dat 0,65 procent van de winst onder de vorm van een bonus wordt uitgekeerd, wat de verrekening tegen een lager belastingtarief mogelijk maakt. WB