Advertentie
Advertentie

Vordering van vennootschap

Wanneer een lopende rekening van een vennoot/bestuuder op het aktief van de balans van de vennootschap geboekt staat, betekent dit dat de vennootschap een vordering heeft op deze persoon. Wanneer hiervoor geen intresten werden aangerekend door de vennootschap, worden bij toepassing van art.18 KB/WIB 92 fiktieve debetintresten aangerekend die in hoofde van de genieter belast worden als voordelen van alle aard. De intrestvoet wordt elk jaar bepaald. Voor 1994 bedraagt deze intrestvoet 9,25% (KB van 7.3.95, BS van 16.3.95).