Vorig jaar was de minister van Financiën de mening toegedaan dat de bezoldiging die een arts uit zijn vennootschap haa

Vorig jaar was de minister van Financiën de mening toegedaan dat de bezoldiging die een arts uit zijn vennootschap haalt, niet meer kon belast worden als bezoldiging van bedrijfsleider, maar wel als baten van een vrij beroep. Een van de redenen daarvoor was het afschaffen van het attractiebeginsel. Dat bepaalt dat alle beroepsinkomsten die een bestuurder, zaakvoerder, ... (natuurlijk persoon) van de vennootschap, moeten beschouwd worden als inkomsten van een bedrijfsleider. Het parlement heeft het attractiebeginsel nu opnieuw ingevoerd, zodat het probleem opgelost is.