Advertentie
Advertentie

Vorig jaar werden bijna 60.000 nieuwe bedrijven opgericht

(tijd) - In het voorbije jaar 1994 zijn in ons land om en bij de 60.000 nieuwe bedrijven opgericht, waarvan 20.000 vennootschappen en 40.000 partikuliere ondernemingen. Dat zijn er 5.000 minder dan in 1993. Het verlies van 2.000 eenheden bij de vennootschappen is zo goed als helemaal toe te schrijven aan het fors gedaalde aantal nieuwe naamloze vennootschappen. Door faillissement verdwenen 1.400 NV's. Opvallend is dat 68.394 nieuwe inschrijvingen in het handelsregister werden genoteerd, 2.590 meer dan in '93. De daling met 10% van het aantal nieuwe bedrijven is gelijkmatig gespreid over de vennootschappen en de partikuliere ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. Het absolute verlies met 2.000 eenheden bij de vennootschappen komt echter praktisch helemaal voor rekening van de naamloze vennootschappen die van 7.900 naar 6.200 zakten of een verlies van 25%. Belangrijk verschil tussen beide bedrijfsvormen is de belastingwijze. Voor vennootschappen gelden de regels en tarieven van de vennootschapsbelasting, voor de partikuliere ondernemingen die van de personenbelasting. Uit de cijfers blijkt dat de regeringsmaatregelen om de aantrekkelijkheid van vennootschappen te milderen, niet veel effekt (meer) hebben. Enkel in 1993 steeg het aantal partikuliere ondernemingen met 15% terwijl het aantal vennootschappen met 5% zakte.