Advertentie
Advertentie

Vorming nieuwe Nederlandse regering nadert eindfase

(tijd) Als er geen kink in de kabel komt, heeft Nederland binnenkort een kabinet onder leiding van de christen-democraat Jan Peter Balkenende. Volgende week moeten de laatste problemen worden opgelost en wordt het strategische beleidsdocument geschreven, de krachtlijnen van een regeerakkoord tussen het christen-democratische CDA, de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en de liberale VVD.