Advertentie
Advertentie

Vormingsplicht leidt tot discussie in coalitie

(tijd/belga) - Het voorstel van premier Dehaene om werklozen te verplichten een opleiding te volgen wordt niet overal binnen de meerderheid even enthousiast onthaald. SP-voorzitter Tobback zei gisteren dat het idee enkel kan als men die werklozen na afloop van de opleiding ook een job kan aanbieden.Zowel premier Dehaene als minister van Arbeid Smet legden tijdens het weekend voor de TV-camera's de nadruk op die vormingsplicht. Als men werklozen een beroepsopleiding aanbiedt, dan mag daar best wat druk bij uitgeoefend worden, zo zei de premier. Hij bouwde daarmee verder op de besluiten van de Europese top van vrijdag. Daar was afgesproken dat de lidstaten binnen vijf jaar aan elke jonge of langdurig werkloze een tweede kans zouden bieden. Dat kon een al dan niet tijdelijke baan of stage zijn, maar ook een opleiding. Dehaene en Smet sloten niet uit dat sancties zouden opgelegd worden aan werklozen die weigerden op zo'n aanbod in te gaan. Ze wilden wel geen details geven. Dat is een zaak voor overleg met de sociale partners en de voor de beroepsopleiding verantwoordelijke gemeenschappen, zo klonk het.