Advertentie
Advertentie

Vraag en aanbod suggereren verdere rentedaling

Er is weer een opvallend grote consensus onder de analisten over de rente-evolutie in '97. Praktisch iedereen ziet een wat hogere rente, zowel in de VS als in Europa. Enkel Morgan Stanley liet zich opmerken met het vooruitzicht van een krachtige rentestijging. Die eensgezindheid zag men ook vorig jaar. De rente zou als gevolg van het rijpen van de cyclus in de VS onvermijdelijk weer wat moeten klimmen en ook in Europa achtte men het dieptepunt voorbij. Tot midden '96 leken de analisten gelijk te zullen krijgen. Wat echter praktisch niemand voorzien had, was dat na de zomer opnieuw een dalende trend op gang zou komen die pas op het einde van het jaar op een beperkte reactie botste. Interessanter dan de consensus lijkt dan ook even te exploreren wat de factoren zijn die aanleiding kunnen geven tot ofwel een krachtige rentestijging, ofwel een rente die laag blijft of zelfs nog wat zou dalen; een vooruitzicht dus dat afwijkt van de consensus.