Vraag naar arbeid groeide in Nederland

AMSTERDAM (hpa) - In de periode 1986-1988 groeide de werkgelegenheid in Nederland met 5 procent. Bij organizaties en bedrijven met relatief veel laag opgeleiden nam de arbeidsvraag gemiddeld sterker toe dan bij werkgevers met veel hoogopgeleiden. Deze konklusies trekt de Nederlandse "Organizatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek' (OSA) in het dinsdag geprezenteerde rapport "Vraag naar Arbeid'.