Vraag naar Belgische tussenkomst in Rowntree-bod

Het Britse Europarlementslid Edward McMillan-Scott van York, het hoofdkwartier van de belaagde zoetwarenfabrikant Rowntree, heeft een beroep gedaan op de autoriteiten van België, Frankrijk en West-Duitsland om zich in te zetten om een ongewenste overneming van Rowntree door één van diens twee Zwitserse belagers, Suchard en Nestlé, te voorkomen.