Vraag naar snelle informatie dwingt tot nieuwe dragers

OP INTERNATIONALE markten heeft de elektronische nieuwsdistributie reeds een vaste plaats verworven. Gespecializeerde informatiebedrijven zoals Reuter, Telerate en Quotron beschikken over wereldwijd uitgebouwde netwerken waarbij het nieuws amper enkele minuten nadat het gebeurde tot bij de gebruiker wordt gebracht. De manier waarop dat gebeurt, kan diverse vormen aannemen. Momenteel is de meest gebruikte drager het telefoonnetwerk. Maar steeds meer komen daar andere vormen van "real time'-distributie bij kijken, zoals de kabel of satellietverbindingen.