Vrachtwagen domineert goederentransport in Europese Unie

(tijd) - De Europese overheid streeft sinds het begin van de jaren negentig naar een groter aandeel van de binnenvaart en het spoor in het goederenvervoer. Daarvan kwam totnogtoe niets in huis. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. De gegevens hebben betrekking op de periode 1970-1997.Het intra-Europese vervoer van goederen is in de genoemde periode meer dan verdubbeld van 1,3 tot 2,8 miljard tonkilometer. Een tonkilometer is een eenheid die uitdrukt hoeveel tonnen worden vervoerd over één kilometer. Door het gebruik van tonkilometer kunnen verschillende vervoerwijzen of transportmodi vergeleken worden. Opmerkelijk is dat in 27 jaar het wegvervoer meer dan 200 procent groeide, terwijl het spoor zelfs in absolute cijfers achteruit boerde.