Vragen staat vrij op de algemene vergadering

De meeste vennootschappen houden binnenkort hun jaarlijkse algemene vergadering. Die bijeenkomst biedt aan de individuele aandeelhouder de kans beter zicht te krijgen op het beleid van de vennootschap. Omstreden daarbij is hoever aandeelhouders kunnen gaan bij de uitoefening van hun vraagrecht. Milieu- en vredesactivisten blijken het bestuur op de algemene vergadering wel eens heikele vragen voor te willen schotelen.