Advertentie
Advertentie

Vreemdelingenstemrecht: kiezen voor de sociaal zwakken

Vlaanderen is niet tegen het geven van stemrecht aan Europeanen. De acties van de Vlaamse Beweging vinden plaats onder het motto 'Ja, maar'. Wij willen er wel over waken dat ook aandacht gaat naar de positie van de Vlamingen in gebieden waar wij zwak staan. Het verruimen van de politieke participatie mag niet tot gevolg hebben dat Vlamingen in de Vlaamse Rand rond Brussel of in Brussel zelf nog meer verdrukt raken.