Advertentie
Advertentie

Vrees voor harde landing houdt dollar bezig

Aanvankelijk presteerde de VS-munt tijdens de voorbije week opvallend sterk, en herstelde zelfs tijdelijk tot voorbij 0,93 tegenover de euro. De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën ONeill verdedigde woensdag het hardemuntbeleid. Donderdag dwaalde het groene biljet echter alweer af, ondermijnd door hernieuwde vrees voor een harde landing in de VS. Intussen boerde de Japanse yen verder achteruit, en testte zelfs even de psychologische kaap van 120 per dollar. Het doemdenken omtrent de conjunctuur in het land van de rijzende zon viert weer hoogtij.De twijfels omtrent de ernst van de economische groeivertraging in de VS blijven de wisselmarkten domineren, en dit reflecteert zich in een aanhoudend zoeken naar een duidelijke richting in de verhouding euro/dollar. Sinds begin dit jaar fluctueert deze wisselkoers wild op en neer tussen ruwweg 0,93 en 0,96. Deze week leek het er even op dat de dollar een punt zou zetten achter de neerwaartse spiraal van de voorbije maanden, en de greenback herpakte zich tot 0,9290 tegenover de euro. De VS-munt putte moed uit de verklaring van de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, Paul ONeill, want deze stelde dat de regering-Bush het hardemuntbeleid hoog in het vaandel zou dragen. Verder werd onderstreept dat de geplande belastingverlagingen er in de komende jaren zullen voor zorgen dat de VS-conjunctuur niet afglijdt in een recessie. Lang duurde dit sprookje echter niet, want donderdagmorgen keerden een heleboel ontnuchterde marktparticipanten de dollar reeds opnieuw de rug toe, waardoor de munt afdreef tot 0,95. De Amerikaanse industriële productie daalde in december met 0,6 procent maand-op-maand, de derde afname op rij. Verder zette ook de capaciteitsbezettingsgraad de scherpe val van de voorbije maanden voort (tot 80,6 procent, het laagste niveau sinds het najaar van 92). Een en ander bevestigt het negatieve beeld dat de recentste NAPM-index reeds ophing, en suggereert dat de verwerkende nijverheid in de VS wel degelijk balanceert op de rand van een recessie. Verrassend was eveneens dat de Philadelphia Fed index in januari in één ruk daalde van 6,1 punten tot 36,8 punten, waardoor deze terugkeerde naar de lage niveaus van begin 91. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de vrees voor een harde landing van de Amerikaanse economie eind deze week weer aan de orde van de dag was. Voeg daarbij dat de inflatie in december slechts matig toenam met 0,2 procent op maandbasis (waardoor de jaarstijging stabiliseerde op 3,4 procent), zodat de hoop op een verdere versoepeling van het monetair beleid tijdens de Fed-vergadering van eind deze maand opnieuw hoogtij viert. In deze context blijven de vooruitzichten voor de dollar er dus vrij pover uitzien. Chart-technisch gezien ligt de weg naar 0,9750, en in een later stadium zelfs 1 dollar per euro, voor de komende maanden dan ook open.Het Britse pond werd vanaf donderdag mee naar beneden getrokken door de dalende dollar, maar tegenover de euro bleef de schade beperkt. De Britse economie houdt zich al bij al vrij kranig, maar toch is ook hier een afnemend momentum merkbaar. In december stegen de kleinhandelsverkopen slechts met 0,1 procent op maandbasis, en het aantal werklozen slonk slechts met een verwaarloosbare 2.600 eenheden. Verder nam ook de inflatiedruk afgelopen maand verder af, zodat de Bank of England indien nodig de monetaire rem wat kan loslaten. De kerninflatie daalde in december tot 2 procent op jaarbasis, en komt hiermee in de buurt van de dieptepunten van de voorbije decennia. Op termijn streeft de Bank ernaar de prijsdruk onder de 2,5 procent te handhaven.De Japanse yen werkte zich alweer op negatieve wijze in de kijker, en deprecieerde tot de barrière van 120 tegenover de dollar, een niveau dat in zowat anderhalf jaar niet meer werd gezien. Vergeleken met een jaar geleden noteert de yen nu bijna 20 procent lager. De munt miste tijdens de voorbije dagen zelfs de kracht om zich op te trekken aan het herstel van de Nikkei-index tot nagenoeg 14.000 punten. Tegenover de euro bleef de oosterse munt tijdens de voorbije dagen daarentegen relatief stabiel nabij de kaap van 110. Gevreesd wordt dat de nog steeds zieke Japanse economie dit jaar extra zal worden getroffen door de Amerikaanse groeivertraging. In november dook de Japanse industriële productie alweer in het rood (-0,8 procent maand-op-maand). Een terugkeer naar het nulrentebeleid valt in de komende maanden niet uit te sluiten. De Poolse zloty verstevigde deze week tot vlakbij de hoogste niveaus van de voorbije maanden tegenover de euro, in de buurt van 3,8. Nochtans daalde de inflatie in december sterker dan verwacht van 9,3 tot 8,5 procent jaar-op-jaar. Wellicht wacht de centrale bank echter tot midden februari alvorens een officiële renteversoepeling te overwegen, want tegen dan moet het parlement zich uitspreken over de begroting.De Canadese kerninflatie steeg in december tot 1,9 procent jaar-op-jaar, het hoogste niveau sinds de zomermaanden van 97. Een en ander zal het de Bank of Canada niet gemakkelijk maken om de officiële rente in de komende maanden te versoepelen. Sedert mei van vorig jaar noteert de discontorente op 6 procent, maar gezien de sterke groeivertraging in de VS, de voornaamste Canadese handelspartner, zou een lagere officiële rente binnenkort welkom zijn. De Canadese dollar, die tot donderdag nog de duimen moest leggen voor de Amerikaanse naamgenoot, herstelde naar het weekeinde toe tot 1,5075. Als de centrale bank ook de verwachte Fed-versoepeling van eind januari niet opvolgt, kan de Canadese dollar de stijgende trend van de voorbije maanden hervatten. CF