Vrees voor klap in Wall Street voorlopig niet verantwoord

(tijd) - De Amerikaanse beurs is in het eerste kwartaal van dit jaar schijnbaar moeiteloos tien procent hoger geklommen. Dat is niet niets; zeker niet als dat gebeurt tegen de achtergrond van een verzwakkende konjunktuur en bijgevolg het vooruitzicht van een afkalvende winstontwikkeling. Hier en daar rijst daarom de vrees dat Wall Street wel eens voor een kwalijke verrassing zou kunnen zorgen. Gezien de impact van een onweer in de VS op het klimaat in de Europese markten, is het een faktor om mee in rekening te nemen in de vooruitzichten voor onze lokale beurzen. Voorlopig zien we in onze gebruikelijke maatstaven geen afwijkingen die van voldoende grote omvang zijn om alarm te slaan. Tegelijk is het duidelijk dat er niet teveel mag mislopen, vooral niet in de rente-evolutie, om het stelsel van wankel evenwicht naar precair te laten omslaan.De wijze waarop een markt activa waardeert via een dagelijkse notering op de beurs, is niet bepaald in één eenduidig mechanisme te vatten. Wat wel vaststaat, is dat het renteniveau een belangrijke rol speelt, en dat van een onderneming ook verwacht wordt dat ze doorheen de cycli in staat is om voldoende winst en cash flow te genereren om de kwaliteit en de groei van haar activa in stand te houden en het risico van de kapitaalverschaffer te dekken. Rente en ondernemingsresultaten zijn dus onmiskenbaar basisfundamentals.