Vrij onderwijs telt in verhoudinghet minst allochtone leerlingen

(tijd) - Het vrij gesubsidieerd onderwijs telde vorig schooljaar met 20.945 leerlingen van vreemde nationaliteit wel het grootste aantal allochtonen, maar die maakten nauwelijks 3 procent van het totale aantal leerlingen in dat net uit. In het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en het gemeentelijk onderwijs beliepen die percentages afgerond respectievelijk 9, 6 en 9 procent. Dat blijkt uit gegevens van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs voor het schooljaar 2000-2001.