Vrij verkeer voor gastarbeiders in de EU

BRUSSEL (tijd) - Immigranten die wettelijk gevestigd zijn in een EU-lidstaat, moeten vrij kunnen verblijven en werken in een ander land van de Europese Unie. Zo stelt de Europese kommissie voor in een beleidsmededeling over asiel en immigratie.