Vrijdag 21 maart

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) verlaagt vanaf 1 april de prijzen voor het transport van elektriciteit over het Belgische hoogspanningsnetwerk met gemiddeld een derde. Dat is vooral goed nieuws voor de industriële grootverbruikers. Bij de kleine verbruikers is de impact veel kleiner, omdat het gewicht van het transport in de totale factuur beduidend kleiner is. De verlaging van de distributietarieven, die voor de kleine verbruikers belangrijk zijn, staat eind april op de agenda. Bij de CREG geeft men toe dat de elektriciteitstarieven in België erg hoog zijn. Als oorzaak worden de hoge BTW op elektriciteit, de versluierde heffingen ten gunste van de gemeenten in de elektriciteitstarieven, de hoge loonkosten in de sector en het te grote eigen vermogen van Electrabel aangeduid.Maandag 24 maartDe conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, kreeg in maart een zware klap en daalde tot het laagste peil sinds oktober 2001. De synthetische indicator zakte tot -16 tegenover -8,9 in februari. Vooral in de handel en verwerkende nijverheid verslechterde het klimaat.De indicator van de handel kelderde tot -20,5 versus -6,0. Dit was te wijten aan de spectaculaire daling van de omzet. Bovendien verslechterden de vraagvooruitzichten, stegen de voorraden en daalden de bestellingen. De indicator van de verwerkende nijverheid, die de grootste weging heeft in de barometer, daalde tot -17,4 tegenover -10,5. De buitenlandse bestellingen daalden fors, de vraagvooruitzichten verslechterden sterk en het productietempo vertraagde duidelijk. Bijna alle gegevens werden ingezameld voor het begin van de oorlog tegen Irak. Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en acht Vlaamse kamers van koophandel ondertekenen het protocol dat de juridische basis vormt voor de nieuwe Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA. Dat staat voor Vlaamse Ondernemerskamers. De alliantie wil als meest representatieve organisatie van ondernemers in Vlaanderen een kader scheppen voor succesvol ondernemerschap en bijdragen tot het welzijn voor de hele Vlaamse regio. VOKA wordt een koepelorganisatie met een centrale entiteit en acht lokale kamers. De centrale entiteit neemt de activiteiten van het VEV over. Het gaat om belangenbehartiging, studie en standpuntbepaling. De lokale kamers staan in voor lokale diensten en netwerkactiviteiten. Dinsdag 25 maartDe Vlaamse kamers voor handel en nijverheid richten samen met het Vlaams Economisch Verbond en de socialedienstenorganisaties SD Worx en het Sociaal Verzekeringsfonds VEV het ondernemersloket Biz Ondernemingsloket op. Biz is het eerste loket dat officieel naar buiten treedt. De ondernemersloketten moeten wettelijk op 1 juli van start gaan. Ze zullen zorgen voor de inschrijving van de startende ondernemingen. De loketten nemen daarbij de taken over van het handelsregister en de Kamer voor ambachten en neringen.Woensdag 26 maartIn Gent wordt het eerste provinciale Huis van de Vlaamse Economie geopend. Het Huis is een van de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) die passen in de plannen van de Vlaamse overheid voor een beter bestuurlijk beleid. In elke provincie wordt een aanspreekpunt opgezet waar ondernemers, starters en ondernemingen terecht kunnen voor bedrijfsadvies en doorverwijzing. In de huizen zullen de bedrijfsgerichte dienstverlening van de vroegere GOMs (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen), van het VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) en van de provinciale cellen van Export Vlaanderen worden gebundeld. De streekontwikkelingsactiviteiten van de GOMs komen in handen van de provincies, via zogenaamde POMs of Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen