Vrijdag 22 december

De ministerraad keurt een versoepeling van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen goed. Hierdoor kunnen zelfstandigen die onvrijwillig hun activiteiten moeten stopzetten maximaal zes maanden een uitkering krijgen. Het gaat om een bedrag tussen 15.000 en 30.000 frank per maand. Minister van Middenstand Gabriëls hoopt dat het wetsontwerp in juli 2001 in werking kan treden. Voorts keurde de ministerraad ook een ontwerp-KB goed waardoor zelfstandigen vanaf 1 januari 2001 maar een maand moeten wachten op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ziekte. Vroeger bedroeg de wachtperiode drie maanden.Dinsdag 26 december In januari 2002 worden de winterkoopjes waarschijnlijk uitgesteld. Op 1 januari 2002 ruilen de landen van de eurozone hun nationale munten en biljetten voor euros. Om deze gigantische operatie niet te laten samenvallen met de koopjes, zouden die een of twee weken uitgesteld worden. De minister van Economische Zaken, Charles Piqué, en zijn collega van KMO-zaken, Jaak Gabriëls, bespreken het voorstel in het kader van de hervorming van de koopjesregeling.Slechts 30 procent van de laaggeschoolde vrouwen in België werkt. België behoort daarmee tot de slechtst presterende landen, zo blijkt uit een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de UFSIA, waarbij de situatie in 13 geïndustrialiseerde landen vergeleken werd. In de Scandinavische landen ligt de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde vrouwen op meer dan 60 procent. In de VS en het VK is dat 59 procent. Onderaan de lijst vinden we Luxemburg (39,1), België (29,1), Italië (22,2) en Spanje (20,4). Voor hooggeschoolde vrouwen ligt in alle welvaartsstaten de tewerkstellingsgraad nog nauwelijks lager dan die van mannen. Voor de laaggeschoolde vrouwen is het verschil in sociaal-economisch beleid wel bepalend. Een beleid gericht op de ondersteuning van zorgarbeid kan in landen met een lage participatiegraad soelaas bieden, luidt het.Donderdag 28 december Op 28 procent van de prijsetiketten die de prijs zowel in frank als euro aangeven, is sprake van een foutieve omrekening van frank naar euro. Bij betaling in euro rekent de handelaar in 6 procent van de gevallen een foutief bedrag aan. Dat blijkt uit een enquête die de verbruikersorganisatie Test-Aankoop hield in maart en april 2000, bij 885 handelszaken in 11 steden. Maandag 1 januari80 procent van de Belgen verwacht dat het nieuwe jaar minstens zo goed, of zelfs beter wordt dan het voorbije. Dat blijkt uit een oudejaarsenquête van het onderzoeksbureau Dimarso. Ook op economisch vlak is de Belg positief: slechts een Belg op vier houdt rekening met economische moeilijkheden. 66 procent denkt dat het aantal werklozen stabiel blijft of zal dalen. 81 procent van de werkende ondervraagden vindt dat zijn baan werkzekerheid garandeert, en als het toch zou fout lopen, denkt 62 procent snel een andere job te kunnen vinden. Wel vreest 45 procent van de ondervraagden voor meer sociale onrust.De gunstige economische conjunctuur deed het aantal faillissementen in ons land in 2000 met 296 eenheden of 4,1 procent dalen tot 6.852. Dat is het laagste aantal sinds 1994. Door de faillissementen gingen in 2000 16.200 arbeidsplaatsen verloren. Van de bijna 500 bedrijven die de voorbije drie jaar een gerechtelijk akkoord aanvroegen, slaagden er slechts 16 in zich uit de financiële problemen te werken.Woensdag 3 januariHet aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen daalde vorig jaar met 20.864 tot 159.585. De werkloosheidsgraad bedroeg eind december 6,08 procent, tegenover 6,8 procent een jaar eerder. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, wil het aantal werklozen in 2001 verder terugdringen, door het opleidingsaanbod verder uit te bouwen, Waalse werklozen aan te trekken en de arbeidsmarkt open te stellen voor asielzoekers en migranten die een legale verblijfsvergunning hebben.