Advertentie
Advertentie

'Vrije huurprijs in belang van huurder én verhuurder'

(tijd) - Prijsbeheersing is contraproduktief als instrument voor sociaal huisvestingsbeleid. De strenge fiskaliteit en prijsreglementering in België missen elke ekonomische logika en zowel huurder als verhuurder zouden beter af zijn met een soepeler wetgevend kader. Dat schrijft de Kredietbank in haar recentste Weekberichten.De woningmarkt is sinds de diepe krisis van begin jaren tachtig knap hersteld. De krachtige groei van het reëel beschikbaar gezinsinkomen en het gevoerde huisvestingsbeleid hebben het aantal gezinnen met een eigen woning doen oplopen tot 64,5 procent in 1991. België bevindt zich daarmee tussen de meest geïndustrializeerde landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Er zijn behoorlijk wat regionale verschillen merkbaar. Brussel is de enige regio in het land waar het woningbezit fors lager ligt. In de hoofdstad bezitten slechts 38,1 procent van de gezinnen een eigen onderdak.