Vrije kommunikatie met Communications Server van Data General

AMSTERDAM (tijd) - Voor velen moet het een droom lijken die eindelijk bewaarheid wordt: een bericht schrijven in WordPerfect op een MS-DOS personal computer en het verzenden naar je korrespondent die enkel over een telex beschikt, zonder je te hoeven bekommeren om de vertaling naar het andere formaat. En dat geldt evengoed voor fax, andere computerformaten, enz. Data General heeft dat kleine vertaalmirakel nu voor mekaar gebracht met zijn Communications Server, een gesofistikeerd softwarepakket dat de vrije uitwisseling van berichten en dokumenten tussen allerlei elektronische systemen mogelijk maakt.