Advertentie
Advertentie

Vrije Pers brengt vrouwenblad op de markt

(tijd) - NV De Vrije Pers, de uitgever van mannenbladen als P-magazine en Ché, brengt in het voorjaar van 2001 alweer een nieuw blad op de markt. Deze keer gaat het om een weekblad voor de hoger opgeleide jonge vrouw. Uitgeefdirecteur Alain Grootaers hoopt van het nieuwe blad 60.000 exemplaren per week te kunnen verkopen. De Vrije Pers is een onderdeel van Th!nk Media, de mediapoot van de beursgenoteerde Groep De Beukelaar.