Vrije PMS-centra gaan in het verweer

(tijd) - De vrije PMS-centra gaan in het verweer tegen een aantal uitspraken en plannen van minister Luc Van den Bossche om de PMS af te bouwen. De minister verwijst daarvoor naar het recente OESO-rapport over ons onderwijs.