Vrije prijsvorming afgekocht in Nederlandse binnenscheepvaart

AMSTERDAM (hpa) - In ruil voor een schadevergoeding van 9,4 miljoen gulden doet de Rotterdamse graanhandelaar Granaria afstand van de vergunning om zelf zijn goederen over water te vervoeren. De Nederlandse minister voor verkeer en waterstaat Smit-Kroes betaalt deze afkoopsom teneinde de dreiging af te wenden van nieuwe akties en blokkades door de binnenschippers. Granaria belooft nu zijn granen en veevoeders voortaan via de zogenaamde schippersbeurs te blijven vervoeren. Dat is in financieel opzicht duurder, maar politiek goedkoper.