Advertentie
Advertentie

Vrijgekomen premiegeld in rook opgegaan

(tijd) - Bij de evaluatie van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 in juni zal geen geld meer te verdelen zijn. Dat stelde Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, in de marge van de persconferentie over de werkloosheidscijfers. Eerder werd gezegd dat bij deze evaluatie bekeken zou worden hoe het geld te besteden dat vrijkwam doordat de federale overheid twee Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet overnam. Het ging bij benadering om 7,5 miljoen euro.De discussie over de aanwending van deze middelen beloofde spannend te worden. Het ACV eiste deze middelen te gebruiken om het zorg- en opleidingskredietstelsel te versterken, maar de werkgeversorganisatie VEV repliceerde dat een deel van het geld naar economische maatregelen moet gaan.Landuyt ontkende gisteren dat hij beloofd had dat in juni beslist zou worden over de aanwending van de 7,5 miljoen euro. Ik heb altijd gezegd dat we in juni een evaluatie van de aanmoedigingspremies zouden maken. Voor de federalisering van twee van de vijf premies zaten we krap met ons budget voor de aanmoedigingspremies. Vandaag zitten we iets ruimer, wat niet wil zeggen dat er geld overblijft. Landuyt gaf toe dat de extra investering in het Herplaatsingsfonds om de herintrede van de ex-Sabéniens op de arbeidsmarkt te bespoedigen een deel van zijn budgettaire marges afroomde. EvH